Onderwijsvernieuwing als basis voor succesvol participeren

Als de overheid zelfredzaamheid propageert en het initiatief bij de burger legt! Als iedereen mag gaan participeren. Moeten we dan in het onderwijs niet heel snel zorgen voor leerlingen die steeds sterker mede-verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren? Op weg naar zelfredzame, nadenkende en verantwoordelijke mensen. Stop met het opleiden tot mensen die zich conformeren aan protocollen en slaaf zijn van het systeem? Ook en misschien wel vooral in het VO. Ja, dus!!