Voor wie?

GemeentenA�

Activaat is er voor gemeenten. We zorgen dat u antwoord kunt geven op de vraagstukken die op gemeenten afkomen als gevolg van overheidsmaatregelen en economische ontwikkelingen. Vraagstukken die een nieuwe werkelijkheid inluiden. In samenspraak met u weten we een weg te vinden in het woud van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en veranderingen binnen het sociale domein. Activaat helpt u de focus te verleggen naar een optimale programmering, organisatie, beheer en exploitatie van activiteiten binnen het maatschappelijk vastgoed.

a�?Ondernemerschap gericht op het realiseren van maatschappelijke doelen binnen de beschikbare financiA�le kaders.a�?

Maatschappelijke organisatiesA�

Activaat zorgt ook dat maatschappelijke organisaties, zoals multifunctionele centra, sportverenigingen, culturele centra, brede scholen, Integrale KindCentra en leerwerkbedrijven de transitie maken naar een meer ondernemende bedrijfsvoering. Veel maatschappelijke organisaties hebben de focus op het binnenhalen van subsidies. Wij helpen u op eigen benen te staan. Wij streven daarbij naar een mix van geldstromen. Bijvoorbeeld door heroriA�ntering op de programmering van activiteiten, het genereren van nieuwe eigen inkomsten, optimalisatie van bezetting en beheer. Kortom; het introduceren van ondernemerschap. Maar elke organisatie is anders. En daarom leveren wij maatwerk.

a�?Een nieuwe werkelijkheid zonder onnodige afhankelijkheid van subsidies en filantropische gelden.a�?

Lees hier hoe Activaat dit samen met u in beweging zet.