Over Ton Markink

Activaat is een initiatief van Ton Markink.

Economische veranderingen in de wereld dringen door. Dat intrigeert me mateloos. Steeds meer trekt de landelijke overheid zich terug. De decentralisatie van de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en de komst van de participatie wet zijn de gevolgen. Bij verstrekte subsidies vraagt men zich nu af of de gesubsidieerde activiteit eigenlijk wel zinvol is!

Zelfregulering, integraal accommodatiebeleid, de sportkantine als wijkcentrum, sociale innovatie en sociaal ondernemerschap zijn actuele themaa��s.A�De veranderingen roepen grote vragen op bij gemeenten, onderwijs en ook het bedrijfsleven. De spelregels over hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden veranderen. Ik volg deze ontwikkelingen met belangstelling.

Ton Markink van Activaat

Wie ben ik

Ik ben ondernemer, pionier, adviseur, interimmer, maar ook sportfanaat, bestuurslid van Atletiekvereniging PEC1910, innovatief denker, kind uit een ondernemersgezin, man van mijn vrouw en vader van drie kanjers. Afgelopen januari ben ik gestart als ondernemer. Ik geloof in eigen kracht en initiatief houden. Ik geloof ook in minder overheid en meer samenleving. Analyseren, strategie uitdenken, initiA�ren, verbinden, aanjagen en resultaatgericht zijn termen die bij me passen.

Meer weten? Kijk dan op LinkedIn of volg mij op Twitter.