Implementatie

Coaching

In nauwe samenspraak met u als opdrachtgever stelt Activaat een coachingstraject samen. Coaching kan A�A�n op A�A�n plaatsvinden, of groepsgewijs. Door mijn brede maatschappelijke inzicht zie ik mijn rol als coach vooral als inspirator, als verstrekker van bestaande en nieuwe inzichten. Ik geloof ook stellig dat mensen datgene moeten doen waar ze goed in zijn. Beter dat verder versterken, dan veel energie steken in moeizaam te ontwikkelen punten. De juiste samenwerking in een organisatie faciliteren om optimaal resultaat te behalen is daarbij een vereiste.

Project- en interim management

In bepaalde situaties is het nodig of verstandig dat er externe daadkracht wordt ingeschakeld. Activaat heeft veel ervaring in project- en interim-management binnen de maatschappelijke sector. Met name op het snijvlak van sport, welzijn en onderwijs, de ontwikkelingen binnen net sociaal domein, de ontwikkeling en bedrijfsvoering van Multifunctionele centra (MFCa��s), de uitvoering van accommodatiebeleid en de inhoudelijke en organisatorische herstructurering van sportcomplexen.

Activaat wil deze rol op zich nemen als het doel van de opdrachtgever is dat wij met een bestuur, directie of managementteam toewerken naar een structurele oplossing. Alleen dan krijgt u het heft weer in handen en heeft u de regie op de ontwikkeling van (een) toekomstbestendige organisatie(s). U kunt dan uit volle overtuiging en op volle kracht verder. Na ons vertrek begeleiden wij u graag verder via coaching.