Vastgoedloos en toch regie?

Ton Markink van ActivaatOp 17 april sprak Lone Leth Larsen als hoofd Cultuur gemeente Kolding (Denemarken) over het eigenaarschap van maatschappelijk vastgoedAi??op de Conferentie Maatschappelijk Vastgoed.Ai??Het multifunctioneel bezetten van vastgoed is de norm in Denemarken en de bezettingsgraad blijkt hoog te zijn. Volgens Larsen is de crux dat de gemeente eigenaar is van al het vastgoed waarin publieke diensten zijn ondergebracht, waardoor men regie heeft over het vastgoed. De vraag is of in Nederland het succes te kopiAi??ren kan zijn of dat we door ander beleid succesvol kunnen zijn?

Waarom eigenaarschap?

Waarom zouden gemeentes in Nederland eigenaar willen zijn? Gemeentes hebben immers uitsluitend een huisvestingsplicht waar het gaat om primair en voortgezet onderwijs. Sterker nog, steeds meer gemeentes bepalen slechts de kaders waarbinnen maatschappelijke partners actief kunnen zijn. De uitvoering van beleid wordt meer en meer aan de markt overgelaten. Dat betekent indirect dat je geen sturing meer hebt op waar de activiteiten plaatsvinden, tenzij het gebruik van accommodaties in gemeentelijk eigendom door huisvestingssubsidies aantrekkelijk wordt gemaakt. Hetgeen ik overigens volledig tegenstrijdig vind aan het fenomeen ai???terugtrekkende overheidai??i??, maar dat terzijde.

Echter, met de decentralisatie van de WMO/AWBZ en de jeugdzorg en de komst van de participatie wet hebben gemeentes er nog een stevig vraagstuk bij gekregen! Om deze doelgroep adequaat te kunnen ondersteunen, is sturing mijns inziens van belang. Het is een doelgroep die aandacht behoeft en van grote waarde kan zijn voor de samenleving. Je wilt dan wel dat de energie die er ingestoken wordt ergens zijn effect heeft. Dat kan, maar dan moet je willen sturen.

Sturingsmethode

Zorg er als gemeente voor dat activiteiten plaatsvinden in maatschappelijke accommodaties, ongeacht of deze nou eigendom of geen eigendom van de gemeente is. Dat kan door het verstrekken van een huisvestingssubsidie aan de organiserende partij, waarbij de subsidie gelabeld is voor het gebruik van maatschappelijke accommodaties. Ongeacht of het gaat om het lokale Kulturhus, de sportkantine of de brede school. Het georganiseerd laten samen komen van activiteiten zal het aanbod versterken.

Effecten

Dit kan een hele gunstige wending geven aan het gebruik van dergelijke accommodaties. De organisatorische en financiAi??le houdbaarheid van al deze voorzieningen zijn vaak zwak. Door het concentreren van sociale activeringsprogrammaai??i??s en andere sociaal-maatschappelijke activiteiten, zal de conditie van dergelijke voorzieningen verbeteren. Zij kunnen immers begeleid klein onderhoud verrichten, met elkaar koken, schoonmaken, snoeien, et cetera. Het is heel veel waard als ouderen, arbeidszoekenden en anderen op die manier een wezenlijke bijdrage leveren in een omgeving waar men niet alleen elkaar ontmoet maar de doorsnee van de samenleving. Arbeidszoekenden kunnen doorgroeien naar een betaalde baan, ouderen raken niet geA?soleerd en randgroep jongeren ontworstelen zich aan een problematische thuissituatie. Het weerstandsvermogen van zowel het individu als de maatschappelijke organisatie wordt er door versterkt.

Kortom; maatschappelijke accommodaties in eigendom is niet nodig, het stimuleren van gebruik van maatschappelijke accommodaties wel! Kijk voor een mooi voorbeeld op Vitale Sportvereniging.

 

 

Tags: , ,