Werkwijze Activaat

In onze methodiek gaan we uit van metaforen uit de sport. Op weg naar prestaties is het van belang in beeld te hebben wat de startsituatie is en wat het einddoel is. Onze werkwijze is op basis van de vijf componenten van conditie. Snelheid, lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen en coA�rdinatie bepalen de conditie van het menselijk lichaam, maar feitelijk ook van ieder vraagstukA� of iedere organisatie.

Werkwijze conditie

 

De vijf componenten van conditie

 • Kracht
  In welke volgorde en met welke kracht gaan we veranderingen doorvoeren? Statische kracht is nodig om u gedurende het proces niet uit de weg te laten slaan. Dynamische kracht is van belang om vooruitgang te boeken. Soms explosief door beslissingen te forceren, de andere keer met snelkracht door de boodschap te blijven herhalen en mensen te overtuigen.
 • Lenigheid
  Hoeveel rek zit er in de geldstromen, organisatie- en beheerstructuur, de cultuur en het personeel? Zijn de gewrichten in de organisatie soepel of stram?
 • CoA�rdinatie
  De coA�rdinatie is de bewegingservaring die u in uw bestaan hebt opgedaan en vertaalt zich in techniek; een samenspel van waarnemen, aansturen via het zenuwstelsel en het bewegen van spieren. Een stimulerende, technisch goede aansturing bepaalt voor een groot deel het succes. Welke technieken kent u al? En hoeveel druk kan de organisatie aan?
 • Uithoudingsvermogen
  Het uithoudingsvermogen bepaalt hoe lang u iets volhoudt. Wat is de organisatorische en financiA�le basis van uw vraagstuk of organisatie? Hoe komt u tot een optimale en stabiele organisatie en een juiste mix van geldstromen? Wij ontwikkelen samen met u een passende strategie.
 • Snelheid
  De cultuur van een organisatie bepaalt hoe snel je kunt accelereren. Zit er voldoende ondernemerschap in de genen van het bestuur of de ambtelijke organisatie? Is het personeel in staat slim om te gaan met weerstanden? Snelheid is de component waar de minste invloed op uitgeoefend kan worden.

Om de prestatie in zo kort mogelijke tijd te behalen, waarbij blessures moeten worden voorkomen, stemmen we de vijf componenten van conditie optimaal op elkaar af en start het verandertraject.

 

Het traject

 • Start
  Wij brengen met u als opdrachtgever de stand van zaken in beeld. Dat is de uitgangssituatie van waaruit we verder handelen.
 • Rust
  Ontwikkelingen geven nieuwe inzichten en zorgen ervoor dat er steeds hogere eisen aan het prestatieniveau worden gesteld. Door af en toe een rust in te lassen, bekijken we of we het einddoel moeten bijstellen.
 • Finish
  De finish bestaat uit een heldere missie en visie, met concrete doelen en resultaten. We onderzoeken met u en eventuele stakeholders de ontwikkelingen die invloed hebben op uw vraagstuk.

 

Impact meting

We willen weten wat de resultaten zijn van alle inspanningen. Alleen dan kunnen we effectief sturen op de doorontwikkeling van de organisatie. Daartoe hebben we van te voren met u de indicatoren bepaald. Met de impact als uitkomst van de inspanningen brengen we in kaart wat het uiteindelijk bereikte resultaat is.