Advies en ontwikkeling

Missie en visie

De meest succesvolle organisaties zijn de organisaties die weten waar ze op lange termijn willen staan. Wilt u bijvoorbeeld als gemeente voorop lopen in de aanpak van de decentralisatie van de zorg of wilt u de meest maatschappelijk betrokken vereniging zijn? Allemaal vragen die het DNA van uw organisatie bepalen.

Wij helpen u met interactieve workshops in kaart te brengen waar uw organisatie nu staat, waar u heen wilt en wat u eventueel tegenhoudt. Activaat begeleidt u bij het ontwikkelen van een lange termijn strategie. Deze strategie vertalen we vervolgens naar een gefaseerd plan van aanpak, zodat uw mooie strategie geen papieren tijger blijft.

Organisatie

De slagkracht van organisaties wordt door verschillende competenties bepaald, waaronder missie, visie en strategie, inkomstendiversificatie, personeel, cultuur, management en governance. Om uw plannen optimaal te realiseren, heeft u voldoende organisatiecapaciteit nodig. Wij brengen de capaciteit van uw organisatie in kaart en maken een effectief verbeterplan.

Financiering

Activaat helpt ambitieuze gemeenten en maatschappelijke organisaties op basis van hun missie en doelstellingen een optimale mix van inkomsten bronnen te realiseren. Alleen op die manier kunt u voor de lange termijn goed en structureel uw doelstellingen realiseren. We streven naar een optimale regie voor uw organisatie. We streven altijd naar een gezonde situatie, waarbij subsidies kortdurend een onderdeel van de inkomsten kunnen zijn, maar nooit de fundering kunnen zijn voor de bedrijfsvoering.

Communicatie en marketing

Uw bestaansrecht hangt af van leden en bezoekers. U moet leden en bezoekers zien te binden. Niet u bepaalt de vraag, maar uw inwoners, leden en klanten. Activaat is in staat uw organisatie op de juiste manier in de markt te positioneren. Het onderwijs heeft er de laatste jaren al flinke stappen in gemaakt. Voor veel maatschappelijke instellingen is daar nog een wereld te winnen.

Productontwikkeling

Innovatie moet! Organisaties die hun aanbod blijven ontwikkelen en daarmee aansluiten op de behoeften van leden en bezoekers verzekeren zich zelf van een gezonde toekomst. Activaat begeleidt de productontwikkeling binnen organisaties. Co-creatie is daarbij het credo. Met de diverse geledingen uit uw organisatie en inspirerende buitenstaanders werken we aan de ontwikkeling van nieuw beleid en aanbod. Activaat begeleidt het hele traject, van brainstorm en haalbaarheidsonderzoek tot introductie en implementatie.